mini אלקטרה בר מיני בר אקווה טל דגיטל hc20t-ne 100 סננים לאלקטקה בר סודקס החלפת פילטר אקווהטל פרימיום בדיקת גריןטל בר מים מכני התקן שבת הסבר גובה המתקנים טמפרטורת מיני בר קופקת טיהור HC2OT-N genereltbarhc20t03xn מיני בר שיש לו מיחם
עדן טל קטלוג מוצרים טיהור מים UV
 

טיהור מים באמצעות מנורות UV

מנורות UV

מנורות אולטרה סגול למים - קטילת חיידקים באמצעות מנורת U.V,cקוטלת חיידקים. תאורת UV הינה תאורה באורך גל מסוים, לאורכו של הגל השפעה על יצורים חיים 'ככל שאורך הגל קטן יותר כך הפגיעה חמורה יותר. התאורה בעלת עוצמת קרן בה חיידקים אינם יכולים להתרבות. המשמעות- מים נקיים מחיידקים כאשר יתרונה הגדול של השיטה היא ביעילות ובמהירות קטילת החיידקים במים

מעקר מים דגם 1
מעקר מים דגם 2
linkedin
© 1998 - 2017כל הזכויות שמורות ל"עדן טל"בניית אתריםעיצוב אתרים, בניית אתרים