תנאי שימוש/תקנון

 1. כללי
 1. ביצוע רכישה
  • לאחר שהוספת מוצרים לסל הקניות שלך, עליך להזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני בנוסף יש למלא את פרטי כתובת מקום האספקה: ישוב, רחוב, מספר בית. עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים על מנת למנוע תקלה אפשרית במשלוח. באישור נכונות הפרטים שמסרת, הנהלת האתר לא תעשה בפרטיך כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 1. נקודות חלוקה
  • נקודות החלוקה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של החברה אשר רשאית בכל עת להוסיף ו/או לבטל נקודות חלוקה וזאת מבלי מתן הודעה מוקדמת.
  • אספקת מוצרי החברה  שנרכשו אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
  • אזורי החלוקה הינם גבולות מדינת ישראל.
 1. מוצרי החברה
  • הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר. אשר על כן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. הנהלת האתר אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצר כלשהו, למעט ביחס למוצרים במבצע שצוינה לגביהם כמות במלאי. אם אזל אחד מהמוצרים שהזמנת מהמלאי, הנהלת האתר מתחייבת להודיעך על כך באמצעות הטלפון או כתובת הדוא"ל שמסרת ושומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם תקבל את הצעתנו, הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרב לקבל מוצר חלופי, הנהלת האתר תבטל את הזמנתך ותזכה את כרטיס האשראי שלך.
  • תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על הנהלת האתר, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.
 1. מועדי אספקה
  • בסמוך להשלמת הרכישה של ברי המים באמצעות האתר, נציג שירות הלקוחות יצור עמך קשר לצורך תיאום הובלה והתקנה. חלפים ומוצרים נלווים שהוזמו באמצעות האתר ישלחו באמצעות דואר ישראל לכתובת למשלוח שמסרת בעת ביצוע ההזמנה. מכלי הגזה CO2.
  • המוצרים יישלחו בכפוף לאזורי החלוקה וזמן האספקה בדואר ישראל או חברת שליחויות עימה אנו עובדים, בכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים אצל כל אחת מהחברות. מועדי האספקה באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שליחויות יסופקו ללקוח לאחר ביצוע הרכישה, אך אינם ניתנים לבקרה על-ידי הנהלת האתר ואינם בשליטתה. הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה נגד הנהלת האתר עקב שיבושים באספקה.
  • הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 1. מחירים
  • מחירי המוצרים הנקובים, כפי שאלה מופיעים באתר, הינם המחירים המעודכנים למועד ביצוע ההזמנה.
  • כל המחירים באתר מופיעים לצד המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, וכוללים דמי הובלה והתקנה.
  • החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים.
  • מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע, יסופקו במחיר המבצע  כל זמן שהמבצע בתוקף. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  • ביצוע התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את נתוני הלקוח  אשר הוזנו במערכת.
  • החברה שומרת לעצמה  את הזכות לקבוע את תנאי האשראי.
  • אם יתברר שכרטיס האשראי שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידיה, הנהלת האתר תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 1. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
  • ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מקבלת מסמך ההצטרפות (המאוחר מבניהם). במקרה שאתה מעוניין לבטל את העסקה, תוכל לשלוח מכתב בדואר, דוא"ל או פקס. אם סיבת ביטול העסקה היא עקב פגם או אי-התאמה, לא ייגבו דמי ביטול, והמוצר יוחזר על חשבון החברה. במקרה אחר, ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח (הסכום הנמוך מבין שניהם).
  • החזרת מוצרים תהא באריזתם המקורית בלבד.
 1. אחריות למוצרים
  • הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה לספק לך מוצרים איכותיים ובמועד. אם אתה סבור כי המוצרים שרכשת באמצעות האתר, או השירותים שקיבלת באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, אנא פנה לשירות הלקוחות.
 1. השימוש באתר
  • הנך רשאי להשתמש בתכני האתר (להבדיל מעסקאות שאתה מבצע באמצעותו) באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליך בלבד:
   • הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;
   • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים

מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;

תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או

אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש

באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;

מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;

 1. אבטחת מידע
  • המידע באתר מאובטח ומוגן על פי תקן PCI בינלאומי, כמו כן, הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  • קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהנהלת האתר ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, הנהלת האתר אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך, בעשיית שימוש באתר הנך מוותר כלפי הנהלת האתר על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.
  • ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי הנהלת האתר, לא תישא הנהלת האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.
 1. הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה, הנך מתחייב לשפות ולפצות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאים אלה, או תפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו להנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.

 1. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, התמונות, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של הנהלת האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שמות המותג "עדן טל מערכות מים", סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו, עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם של המוצרים וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  • אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
  • אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש באיזה מסימני המסחר המוצגים בדפי האתר ללא ההסכמה בכתב של החברה, או של צד שלישי כלשהו אשר עשוי להיות הבעלים של סימן המסחר המוצג בדפי האתר.
 1. פרטיות

מדיניות החברה בנוגע למידע המופיע באתר הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 ומופיעה במדיניות הגנת הפרטיות באתר. יש לראות את מדיניות הגנת הפרטיות כחלק מתנאי השימוש.

 1. שינויים באתר והפסקת השירות
  • הנהלת האתר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. בעשיית שימוש באתר הנך מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. אחריות
  • הלקוח ישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיו"ב.
  • החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק כח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכדומה.
  • החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
  • החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בחברה ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
  • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תשא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
 1. שינויים בתנאי השימוש
  • הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מתנאי השימוש, באמצעות פרסום גרסה מעודכנת באתר. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם מי מהתנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.
  • זכות הלקוח להחזרת מוצר/ביטול הרכישה תהא רק בהתאם ובכפוף להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח- 1968 , הוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986 ו/או בכפוף למדיניות החברה.
 1. דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז מרכז בישראל. תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינך לבין הנהלת האתר בקשר עם הזמנת מוצרים מהאתר והשימוש באתר.